Er zijn tal van klachten en ziektes waarbij muziektherapie een positieve rol kan spelen, omdat de therapie zowel lichamelijk als psychisch werkzaam is. Als het om een ernstige ziekte gaat is het raadzaam ook uw huisarts of specialist te raadplegen. De muziektherapie kan in dat geval een steuntje in de rug zijn en het zelfgenezend vermogen bevorderen. Ook kan de muziek helpen om beter met de ziekte om te gaan, of de ziekte te accepteren.

Muziektherapie is aan te bevelen in geval van:
• Angst, faalangst • Slaapstoornissen • Stoornissen in het autistisch spectrum
• Depressie • Reuma • Hoofdpijn
• Kanker • Parkinson • Psychische overbelasting
• Stress • Ziekte van Huntington • Rouwverwerking
• Vermoeidheid • Dementie, Alzheimer • Problemen van de luchtwegen
• Burnout • Stervensbegeleiding • Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen
• ADHD • Gedragsproblemen • Verwerken van emoties
Persoonlijke ontwikkeling/levensloop
Muziektherapie kan ook aangewend worden om bepaalde processen te stimuleren en zo ondersteunend werken voor iemands persoonlijke ontwikkeling. Je kunt werken aan bepaalde patronen die je in de weg zitten of met thema’s die een belangrijke rol spelen in je leven, of die je juist in je leven wilt introduceren.
• Grenzen (bv. ja zeggen, nee zeggen, stop zeggen) • Durf, moed
• Haast/rust • Zelfvertrouwen
• Levenslust • Authenticiteit
• Vreugde • Creativiteit
• Communicatie/samenwerking • Expressie