MUZIEKTHERAPIE
Muziektherapie is een vorm van therapie, waarbij muziek en muzikale middelen worden ingezet om processen van genezing en verandering in gang te zetten. Muziek heeft de eigenschap van alles los te maken in de mens. Dat komt o.a. omdat muziek uit trillingen bestaat, die hun weg vinden in het lichaam, maar ook in de gevoelswereld van de mens die ernaar luistert. De belangrijkste eigenschappen van muziek zijn enerzijds in beweging brengen, activeren en losmaken, anderzijds ontspanning (loslaten) en rust. Muziek is ook een communicatiemiddel, om in contact te komen met jezelf, je eigen gevoelens, maar ook met de ander, in samenspel en zang, dans en beweging. Muziektherapie kan een steuntje in de rug zijn in moeilijke periodes: een ziekte, een verlies, problemen of klachten van uzelf of uw kinderen. In de muziektherapie kunnen levensvragen, innerlijke processen, mogelijke problemen, hoorbaar of voelbaar gemaakt worden, zodat er meer zicht ontstaat op de eigen situatie. Van daaruit kan de zoektocht beginnen naar dat wat in die situatie nodig is, wat de weg is naar evenwicht, verandering, versterking, genezing. In de muziektherapie gebeurt dat met behulp van de klanken van de instrumenten (zie Instrumenten), de stem en muzikale elementen als melodie, harmonie, ritme, majeur, mineur, dynamiek, tempo, intervallen, toonhoogten en toonsoorten. Ook maak ik veel-vuldig gebruik van beweging, bij kinderen vaak meer dan bij volwassenen. De keuzes voor deze middelen sluiten aan bij u en uw hulpvraag. U hoeft geen verstand van muziek te hebben om profijt te hebben van muziektherapie; de instrumenten zijn eenvoudig te bespelen. Kortom, muziektherapie is een middel om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen, en/of om dichter bij jezelf, je diepste kern, je eigen wijsheid te komen. Om met Plato te spreken:

Muziek en ritme vinden hun weg tot in de geheime plaatsen van de ziel.

Selecteer één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie.
Intake en werkwijze Muziekbegeleiding
• Kinderen