KLANKMASSAGE
Bij een klankmassage lig je op een massagetafel en worden er klankschalen op je lichaam neergezet, over de kleding heen. Ik bespeel de klankschalen met speciale kloppers. De klankschalen resoneren in je lichaam waardoor je een diepe ontspanning kunt ervaren. Doordat het menselijk lichaam voor 70% uit water bestaat, word je lichaam door de klank tot in alle uiteinden in trilling gebracht. Dit wordt door de meeste mensen als zeer aangenaam ervaren.

KLANKSCHALEN
Van oorsprong komen de klankschalen uit de Himalaya, waar ze als offerschaal of eetgerei of bij het mediteren werden gebruikt. Een goede klankschaal moet minstens 7 metalen bevatten. Ik maak gebruik van speciaal voor therapeutische doeleinden ontworpen PETER HESS-klankschalen; ze bestaan uit 12 metalen: goud, zilver, kwikzilver, koper, ijzer, tin, lood, zink, meteoriet, wismut, looderts en pyriet en nog een stuk van een oude klankschaal, als transformatie van het oude ‘weten’. Voor meer informatie zie...


KLANKCONCERT
Op aanvraag.