INTAKE EN WERKWIJZE

De intake bestaat uit 2 onderdelen:
• Een gesprek waarin persoonlijke gegevens worden genoteerd en de klacht of hulpvraag
wordt besproken.
• Een muzikaal gedeelte waarin de nadruk op de kennismaking met een aantal van de
instrumenten ligt [zie ook: Instrumenten].

Aan de hand van de intake maak ik een behandelplan, zo nodig in overleg met de behandelende arts of psycholoog. De daarop volgende sessies bestaan uit luistertherapieën, muzikale interacties en oefeningen, klankimprovisaties en/of zangoefeningen die op u zijn afgestemd. Deze mengeling van muzikale ervaringen brengt een veranderingsproces op gang.

Over het algemeen zijn 14 sessies voldoende, een en ander hangt natuurlijk ook samen met de ernst van de klachten. Voor volwassenen is driekwartier of een uur een goede tijdmaat. Voor kinderen is een half uur meestal voldoende. Tijdens de intake maken we daar afspraken over.

Halverwege de afgesproken periode vindt een evaluatie plaats, aan de hand waarvan de therapie eventueel bijgesteld kan worden. Dit is een korte evaluatie binnen de sessie. Aan het eind van de periode kijken we terug op het hele proces en blikken we vooruit naar de toekomst [eindevaluatie].
Selecteer één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie.
Intake en werkwijze Muziekbegeleiding
• Kinderen